Oliviers bonsai

Olea europea bonsai 125-150 cm


Olea europea bonsai 125-150 cm

Lire la suite

Ref. 07025-1-125


Olea europea pata 150-175 cm


Olea europea pata 150-175 cm

Lire la suite

Ref. 07025-1-150


Olea europea pata 175-200 cm


Olea europea pata 175-200 cm

Lire la suite

Ref. 07025-1-175


Olea europea pata 200-225 cm


Olea europea pata 200-225 cm

Lire la suite

Ref. 07025-1-200


Olea europea pata 225-250 cm


Olea europea pata 225-250 cm

Lire la suite

Ref. 07025-1-225


Olea europea pata 250-275 cm


Olea europea pata 250-275 cm

Lire la suite

Ref. 07025-1-250


Olea europea pata 60-80 cm CT-160 LTS


Olea europea pata 60-80 cm CT-160 LTS

Lire la suite

Ref. 07025-D-60


Olea europea pata 80-100 cm CT-230 LTS


Olea europea pata 80-100 cm CT-230 LTS

Lire la suite

Ref. 07025-1-80


Olea europea pata spécimen 350-400 cm


Olea europea pata spécimen 350-400 cm

Lire la suite

Ref. 07025-1-350


Olea europea pata spécimen 400-450cm


Olea europea pata spécimen 400-450cm

Lire la suite

Ref. 07025-1-400


Olea europea pata spécimen 450-500 cm


Olea europea pata spécimen 450-500 cm

Lire la suite

Ref. 07025-1-450


Olea europea pata spécimen 500-550 cm


Olea europea pata spécimen 500-550 cm

Lire la suite

Ref. 07025-1-500


Olea europea spécimen 300-350 cm


Olea europea spécimen 300-350 cm

Lire la suite

Ref. 07025-1-300


Olea europea specimen275-300 cm


Olea europea specimen275-300 cm

Lire la suite

Ref. 07025-1-275


Viveros Canós S.L. © PiensaNet